Samarbeidspartnere

 • Leder av Urteskolen Rikke Goerlich
 • Business PhD, Max Norman Tandrup Lambert
 • Lektor PhD Per Bendix Jeppesen
 • Gry Hammer
 • Future food innovation. Et innovasjonsforum i region Midtjylland

Støttes av:

 • Departementet for forskning, innovasjon og videregående utdannelse i Danmark
 • Det europeiske regionale utviklingsfondet
 • Region Midtjylland
 • Århus Universitetshospital
 • LAG-midler – LAG står for «Lokale Aktionsgrupper». Gruppene gir tilskudd til prosjekter som skaper utvikling, innovasjon og vekst i distriktene. Midlene kommer fra departementet for By, Bolig og Landdistrikter i Danmark, samt EU.
 • GUDP-utviklingsprojekt