Samarbeidspartnere

  • Leder av Urteskolen Rikke Goerlich
  • Business PhD, Max Norman Tandrup Lambert
  • Lektor PhD Per Bendix Jeppesen
  • Future food innovation. Et innovasjonsforum i region Midtjylland

Støttes av:

  • Departementet for forskning, innovasjon og videregående utdannelse i Danmark
  • Det europeiske regionale utviklingsfondet
  • Region Midtjylland
  • Århus Universitetshospital
  • LAG-midler – LAG står for «Lokale Aktionsgrupper». Gruppene gir tilskudd til prosjekter som skaper utvikling, innovasjon og vekst i distriktene. Midlene kommer fra departementet for By, Bolig og Landdistrikter i Danmark, samt EU.
  • GUDP-utviklingsprojekt